Основните заплахи на 2021 ще засилят позициите на Русия