Търговците не подават нулева декларация през 2021г., ако такава е подадена през 2020 г.