Чрез съда искат отнемане на 700 000 лева, 12 имота и 5 МПС от организирана престъпна група