GS: S&P 500 се повишава до 4 300 пункта тази година, 4 600 пункта през следващата