Дигиталното разделение между САЩ и Китай заплашва бизнеса на ЕС