Страните се адаптират твърде бавно към срива на климата