Отпускат 83 милиона лева за заетост на пазара на труда