Получаваме от ЕС над 10 млрд. евро по кохезионна политика