Стимулите са ограничили спада на германската икономика до 5% през 2020 г.