Маколи Кълкин подкрепи заличаването на Тръмп от Сам вкъщи 2