ИзЧЕЗване: няма връзка с ЧЕЗ при авария - 1 софийски пример