60 млн. евро заем от ЕИБ за 10 стратегически обекта в София