Южна Корея два пъти е искала Сечкова за почетен консул