Бизнесът ще вземе 100 млн. евро по JEREMIE за търговско финансиране и факторинг