Три седмици преди печалбите от четвъртото тримесечие акциите на Amazon се оценяват правилно