Работата от разстояние увеличава работния ден с близо 49 минути