Защо Airbnb отменя резервациите във Вашингтон в седмицата на смяна на властта?