Отминали времената, в които да сме хем със САЩ, хем с Русия