Над 53 000 хора в риск ще бъдат подкрепени с новата мярка „Патронажна грижа +“