Международният младежки център в Стара Загора ще представи публичен отчет за дейността си