Терзийски: Засегнати са части от оградата на границата с Турция