ЕК изготви препоръки за дейността на български центрове за научни изследвания