Физически активните много по-рядко страдат от болести на сърцето