ЕК подкрепя развитието на българската екосистема за научни изследвания и иновации