Новата мярка „Патронажна грижа +“ ще подкрепи над 53 хил. души