8 експертизи и 16 разпита в разследването на смъртта на детето в Мездра