Политолог: Машинното гласуване поставя повече въпроси, отколкото дава отговори