Угур Шахин: Това ни помогна да разработим толкова бързо ваксина