Туроператорите ще получат 51 млн. лв. помощ от държавата: Николова