''Българското правителство отказа достъп на иновативния сектор до НСТС''