Подмяната на старите печки с нови екоуреди ще продължи и през тази година