Трябва ли централните банки да ограничат паричните средства за правителствата?