Потвърдено: 20 г. ефективна присъда за бившата президентка на Южна Корея