Търсят социален работник за патронажната грижа в Хасково