Данните за китайската търговия тласнаха акциите в страната в различни посоки