ЕАБХ потвърди, че някои червеи са безопасни за консумация