Цените на петрола отново поемат нагоре след пауза на ралито*