Награди от Петото балканско квадриенале на живописта „Митовете и легендите на моя народ“