„Софарма“ АД с 12% ръст на продажбите за 13 години