"Алтерко" стартира процес по листване на борсата във Франкфурт