България вече разполага с още една технология за търсене на пострадали след лавини