Китайският износ продължава да расте в пандемичната година