Инфекцията с COVID-19 осигурява имунитет поне за 5 месеца