Дупничани стриктно са плащали местните си данъци и такси, въпреки затрудненията през 2020 г.