Авария затруднява нормалното водоснабдяване на Панагюрище