Христо Терзийски: 286 около наводненията са обработени, няма опасни язовири