Иваничка изтърква билет от Национална лотария и печели 2 милиона! Не взима и 1 лев, още работи в мандра