Маколи Кълкин е "за" премахването на Тръмп от „Сам вкъщи“ 2