Иван Костов вижда риск за политическото представителство и нов цикъл от нестабилност