Държавата поема таксите на студентите с договор за работа